Kvalitetspolicy och kvalitetsmål

Vår policy är att ha god ordning och kvalitet i vår verksamhet från order till leverans och efterkontroll och att nödvändig dokumentation görs i hela verksamheten.

Detta innebär:
Vid order eller förfrågan att ta hand om kunden på ett trevligt och professionellt sätt så han/hon känner att nu har vi kommit rätt och kommer att få det vi efterfrågar utan problem.

Materiallager
Att alltid ha ett välförsett sortiment, för att kunna hålla en hög servicenivå och klara specialorder med kort varsel och även slippa produktionsstörningar på grund av materialbrist.

Produktion
Att tillverka produkter enligt ställda mått och hållfasthetskrav, att mått och kvalitetskontroll görs under produktionens gång och när produkten är färdig.

Leverans
Att leverans sker enligt överenskommelse på senast satta leveranstid eller bestämd leveransdag.

Miljö
Vi har en bra inre arbetsmiljö i ljusa och rena lokaler. Den yttre miljöpåverkan är liten, uppvärmning sker till största delen av processvärme, övrig miljöpåverkan kommer från transporter till och från vår fabrik och elförbrukning. Därför anser vi att vår verksamhet har en ringa miljöpåverkan.

 

Liten pall från Fribergs trä med stämpel med vårt registreringsnummer SE-F3683. 

 

 

Fribergs Trä AB

Sporsbo 10

333 91 Smålandsstenar

Tel 0371-370 00

Fax 0371-370 45

 

Kontakta oss »

 

Karta »

GPS »

 

 

Öppettider

Månd-torsd: 06.30-16.00
Frukost: 09.00-09.30
Lunch: 12.00-12.30

Fredag: 06.30-13.00
Frukost: 09.30-10.00
Fribergs Trä AB
Sporsbo 10
333 91 Smålandsstenar
Tel 0371-370 00
www.fribergstra.se